نام واحد : مهندسین ساختمانی مارون پارس

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان خلیج فارس
 • تلفن واحد : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عزیزاله طالبی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 3

نام محصول : پنل خورشیدی چند کریستالی

 • سریال مجوز : 350273000000
 • شماره مجوز : 1683556
 • تاریخ مجوز : 12/02/1396
 • کد محصول : 3210412360
 • شرح محصول : پنل خورشیدی چند کریستالی
 • ظرفیت : 15,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%