نام واحد : همبرگرپونه مشهد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدبلوارسجادحامدجنوبی پ ج سوپرگوشت سجادتل 6056905
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1913886
 • شماره مجوز : 15705
 • تاریخ مجوز : 19/02/1380
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%