نام واحد : دوران سپنج نادین

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ وحید- کوچه...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : -80 متری شمال میدان کارگر-در امتدادخیابان ابوریحان بیرونی - صدمتری غرب خیابان مذکور-در امتداد فرعی 9
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید وحید دستگردی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد2

نام محصول : انواع اتصالات لوله از فلزات آهنی

 • سریال مجوز : 350276000000
 • شماره مجوز : 28587
 • تاریخ مجوز : 03/05/1394
 • کد محصول : 2710412539
 • شرح محصول : انواع اتصالات لوله از فلزات آهنی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%