نام واحد : نیرو پرتو غرب

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد-میدان...
 • تلفن شرکت : *******662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان آیت اله بروجردی- ابتدای جاده اراک مجتمع صنعتی الغدیر
 • تلفن واحد : *******662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن رضایی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلو کنتور برق

 • سریال مجوز : 350283000000
 • شماره مجوز : 1641
 • تاریخ مجوز : 25/01/1393
 • کد محصول : 3120512427
 • شرح محصول : تابلو کنتور برق
 • ظرفیت : 2,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%