نام واحد : الکترودژ جهانبین

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : شهرکرد - قطب...
 • تلفن شرکت : *******381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امین احمدی بنی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

 • سریال مجوز : 350289000000
 • شماره مجوز : 5766-121
 • تاریخ مجوز : 13/03/1393
 • کد محصول : 3190512320
 • شرح محصول : دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%