نام واحد : صنعتی اموت سپهر

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارتلاش خیابان تلاش 5 شماره 504
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا علی دوست خیبری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : مولد برق با موتور تراکمی (دیزل ژنراتور)

 • سریال مجوز : 350295000000
 • شماره مجوز : 123/22930
 • تاریخ مجوز : 11/05/1396
 • کد محصول : 3110612373
 • شرح محصول : مولد برق با موتور تراکمی (دیزل ژنراتور)
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%