نام واحد : سوا الکتریک پارسیان

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان گلستان یکم، پلاک ثبتی1719/141
 • تلفن واحد : *******266جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید ظهیری برسری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آلترناتور خودرویی بالاتر از 90 آمپر

 • سریال مجوز : 350296000000
 • شماره مجوز : 100/1/286092
 • تاریخ مجوز : 06/06/1395
 • کد محصول : 3190612368
 • شرح محصول : آلترناتور خودرویی بالاتر از 90 آمپر
 • ظرفیت : 45,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%