نام واحد : دانش تجهیز فرزانه

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • نشانی شرکت : بلوار بهشت -...
 • تلفن شرکت : *******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی فرزانه پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بروجن

نام محصول : تابلوها و کیتهای آموزشی

 • سریال مجوز : 350296000000
 • شماره مجوز : 9888-121
 • تاریخ مجوز : 25/04/1393
 • کد محصول : 3190412428
 • شرح محصول : تابلوها و کیتهای آموزشی
 • ظرفیت : 120 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%