نام واحد : پارس شعاع تابا

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : منطقه ویژه...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعت نبش صنعت ششم
 • تلفن واحد : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود سمیعی دلوئی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه ویژه اقتصادی یزد

نام محصول : لامپ کم مصرف

 • سریال مجوز : 350307000000
 • شماره مجوز : 28278
 • تاریخ مجوز : 28/06/1395
 • کد محصول : 3150412319
 • شرح محصول : لامپ کم مصرف
 • ظرفیت : 3,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%