نام واحد : محسن غفاری

نام محصول : چراغ فلورسنت وفلکتوروساده

 • سریال مجوز : 1714041
 • شماره مجوز : 69676
 • تاریخ مجوز : 19/10/1373
 • کد محصول : 31501537
 • شرح محصول : چراغ رفلکتوری فلورسنت
 • ظرفیت : 45,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%