نام واحد : اطلس ایرسا صنعت

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : پیام
 • نشانی شرکت : منطقه ویژه...
 • تلفن شرکت : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : **264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین فتحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لامپ LED

 • سریال مجوز : 350307000000
 • شماره مجوز : 93-6568
 • تاریخ مجوز : 18/08/1393
 • کد محصول : 3150512363
 • شرح محصول : لامپ LED
 • ظرفیت : 8,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%