نام واحد : طوس بهدوش

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد خ فلسطین...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی توس فاز 1 بولوار تلاش شمالی قطعه 156
 • تلفن واحد : ****763جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 1924855
 • شماره مجوز : 27222
 • تاریخ مجوز : 29/11/1384
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%