نام واحد : دریا الکترو تجهیز مازندران

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری– شهرک...
 • تلفن شرکت : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهرداد حمیدی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : کلید مینیاتوری کمتر از 25 آمپر

 • سریال مجوز : 350312000000
 • شماره مجوز : 701/42799
 • تاریخ مجوز : 11/11/1393
 • کد محصول : 3120412376
 • شرح محصول : کلید مینیاتوری کمتر از 25 آمپر
 • ظرفیت : 450,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%