نام واحد : دلتا سازان سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 30 متری غرب جاده دولت آباد-اصفهان درامتدادخیابان فردوسی ودر عمق30 متری جنوب خیابان مذکور
 • تلفن واحد : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدجواد عباسی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : کات اوت فیوز

 • سریال مجوز : 350313000000
 • شماره مجوز : 36819/1311765
 • تاریخ مجوز : 16/05/1396
 • کد محصول : 3120512401
 • شرح محصول : کات اوت فیوز
 • ظرفیت : 30,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%