نام واحد : نادر جبیبی

نام محصول : انواع چراغ خودرو

 • سریال مجوز : 1714362
 • شماره مجوز : 71452
 • تاریخ مجوز : 12/11/1373
 • کد محصول : 31901211
 • شرح محصول : انواع چراغهای خودرو
 • ظرفیت : 30,700 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%