نام واحد : ریز پردازان مدار سبز

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : ضلع شمال...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان یاس 2، قطعه 33 کارگاهی
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا حاجی مرادی جاورسیانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایبک اباد

نام محصول : ترانس ایزوله

 • سریال مجوز : 350315000000
 • شماره مجوز : 34457
 • تاریخ مجوز : 30/09/1395
 • کد محصول : 3110512428
 • شرح محصول : ترانس ایزوله
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%