نام واحد : محسن بهروزی مقدم

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ابتدای بلوار خدمات
 • تلفن واحد : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن بهروزی مقدم
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه ویژه اقتصادی یزد

نام محصول : متعادل کننده های الکترونیکی

 • سریال مجوز : 350320000000
 • شماره مجوز : 2409
 • تاریخ مجوز : 24/01/1396
 • کد محصول : 3110512337
 • شرح محصول : متعادل کننده های الکترونیکی
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%