نام واحد : ابراهیم افشاری

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کنگاور
 • نشانی شرکت : میدان عراقی...
 • تلفن شرکت : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنگاور بلوار انقلاب خیابان شهید بیژن قزوینه
 • تلفن واحد : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابراهیم افشاری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محافظ برقی لوازم برقی خانگی

 • سریال مجوز : 350323000000
 • شماره مجوز : 2890/12
 • تاریخ مجوز : 15/01/1396
 • کد محصول : 3110412455
 • شرح محصول : محافظ برقی لوازم برقی خانگی
 • ظرفیت : 50,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%