نام واحد : مشهد روستا

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1929093
 • شماره مجوز : 9609
 • تاریخ مجوز : 04/02/1386
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%