نام واحد : حسن سخائی راد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • نشانی شرکت : خیابان اسد...
 • تلفن شرکت : *******517جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان قاضی زاده - جنب اداراه دارایی - داخل محوطه جهاد عشایری
 • تلفن واحد : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن سخائی راد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیم رابط برق

 • سریال مجوز : 350330000000
 • شماره مجوز : 4312
 • تاریخ مجوز : 25/08/1395
 • کد محصول : 3120512331
 • شرح محصول : سیم رابط برق
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%