نام واحد : توس بستنی

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1930313
 • شماره مجوز : 13011
 • تاریخ مجوز : 18/07/1386
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%