نام واحد : کشت و صنعت زیتون زادگان پارسه

نام محصول : تولید وبسته بندی روغن های خاص درکارخانجات صنایع غذایی

 • سریال مجوز : 1932040
 • شماره مجوز : 10991
 • تاریخ مجوز : 20/03/1387
 • کد محصول : 15141244
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی روغن های خاص درکارخانجات صنایع غذایی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%