نام واحد : فن آور کار زاگرس

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان اندیشه-خیابان نوآوری 2
 • تلفن واحد : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید سوریان
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بیستون

نام محصول : بدنه فلزی تابلو برق

 • سریال مجوز : 350334000000
 • شماره مجوز : 9643/12
 • تاریخ مجوز : 05/03/1395
 • کد محصول : 2899512434
 • شرح محصول : بدنه فلزی تابلو برق
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%