نام واحد : فرشادترابی گودرزی

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : روستای کفشگران
 • تلفن شرکت : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده ملایر اراضی روستای کفشگران
 • تلفن واحد : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشاد ترابی گودرزی
 • تلفن مدیر : *******937جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های تزئینی

 • سریال مجوز : 350335000000
 • شماره مجوز : 19995
 • تاریخ مجوز : 05/08/1394
 • کد محصول : 3150412351
 • شرح محصول : چراغ های تزئینی
 • ظرفیت : 75,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%