نام واحد : رنگین در توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد خ احمد...
 • تلفن شرکت : ****881جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد منطقه مجاز
 • تلفن واحد : ****881جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدصادق امین شریعتی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع درپوش پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1933344
 • شماره مجوز : 11287
 • تاریخ مجوز : 02/02/1388
 • کد محصول : 25201395
 • شرح محصول : انواع درپوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%