نام واحد : وگا صنعت گیلان

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : گیلانغرب
 • نشانی شرکت : کیلومتر 10...
 • تلفن شرکت : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گیلان غرب- کیلومتر 10 جاده کرمانشاه- روبه روی روستای کاسه کران شرکت وگا صنعت گیلان
 • تلفن واحد : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود پرواز
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آلترناتور خودرویی کمتر از 90 آمپر

 • سریال مجوز : 350340000000
 • شماره مجوز : 61151/12
 • تاریخ مجوز : 08/12/1395
 • کد محصول : 3190612369
 • شرح محصول : آلترناتور خودرویی کمتر از 90 آمپر
 • ظرفیت : 104,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%