نام واحد : آقایان سید حمید رضابرقعی و سید محمد برقعی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار ابن سینا ،خ افرا ،خ آبنوس ،کوچه شهید صفار صفت یک، قطعه شماره661ازبلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید حمید رضا برقعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : چراغ های تزئینی

 • سریال مجوز : 350342000000
 • شماره مجوز : 67584
 • تاریخ مجوز : 20/11/1394
 • کد محصول : 3150412351
 • شرح محصول : چراغ های تزئینی
 • ظرفیت : 77,700 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%