نام واحد : کیان الکتریک سپهر بارثاوا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک فناوری...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کوشش 1 قطعه 291
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسام بیدادی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله

 • سریال مجوز : 350344000000
 • شماره مجوز : 120/1529876
 • تاریخ مجوز : 30/10/1394
 • کد محصول : 2891412363
 • شرح محصول : برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%