نام واحد : مهدی عرب زاده جعفری

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان زید...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : سیرجان زید آباد ناحیه صنعتی زید آباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی عرب زاده جعفری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایرساینده های طبقه بندی نشده درجای دیگر

 • سریال مجوز : 2611210
 • شماره مجوز : 4/45529
 • تاریخ مجوز : 04/11/1389
 • کد محصول : 14291520
 • شرح محصول : سایرساینده های طبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 31,250 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%