نام واحد : برقاب صنعت سامان

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : اشرفی اصفهانی...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی حسین اکبر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : تابلو برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 350349000000
 • شماره مجوز : 123/5948
 • تاریخ مجوز : 10/02/1396
 • کد محصول : 3120512425
 • شرح محصول : تابلو برق فشار قوی
 • ظرفیت : 28 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%