نام واحد : بهمن و فرهاد حسینی تبریزی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج دماوند خ...
 • تلفن شرکت : *****773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج دماوند خ اتحاد ک هشتم غربی پ 14
 • تلفن واحد : *****773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید فرهاد حسینی تبریزی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کلیدهای صنعتی

 • سریال مجوز : 1714711
 • شماره مجوز : 73670
 • تاریخ مجوز : 10/12/1373
 • کد محصول : 31201226
 • شرح محصول : انواع کلیدهای صنعتی
 • ظرفیت : 145,600 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%