نام واحد : بهزاد بستانی

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : تهرانسر خ...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن صنعتی ازضایعات دامی

 • سریال مجوز : 3116947
 • شماره مجوز : 21216
 • تاریخ مجوز : 21/08/1386
 • کد محصول : 15111913
 • شرح محصول : روغن صنعتی ازضایعات دامی
 • ظرفیت : 850 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%