نام واحد : فاز گستر سپید

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان کوشش، خیابان کوشش شمالی،خیابان 702(بلوک TK قطعه 7و 9) تلفن:09171117210
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرج اله ارغوان
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : تابلو برق فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 350375000000
 • شماره مجوز : 82822
 • تاریخ مجوز : 22/12/1395
 • کد محصول : 3120512426
 • شرح محصول : تابلو برق فشارمتوسط
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%