نام واحد : وحیددانشوردهکردی

نام محصول : ترانس مخصوص

 • سریال مجوز : 1714736
 • شماره مجوز : 74283
 • تاریخ مجوز : 17/12/1373
 • کد محصول : 31101518
 • شرح محصول : ترانس برای منابع تغذیه
 • ظرفیت : 7,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%