نام واحد : شار امواج الکترونیک

 • استان : مرکزی
 • شهر : خمین
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کوچه پویندگان 3- قطعه 114 ( مکان استیجاری)
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پوریا خلیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خمین

نام محصول : انواع شارژر صنعتی

 • سریال مجوز : 350387000000
 • شماره مجوز : 47778
 • تاریخ مجوز : 25/12/1395
 • کد محصول : 3110412479
 • شرح محصول : انواع شارژر صنعتی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%