نام واحد : مدل ایست استریل

نام محصول : مجموعه درب بازکن

 • سریال مجوز : 1715023
 • شماره مجوز : 20655
 • تاریخ مجوز : 21/01/1374
 • کد محصول : 31901512
 • شرح محصول : مجموعه کامل درب بازکن
 • ظرفیت : 11,220 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%