نام واحد : فراوران اقلید توسعه جواز 76790 مورخ 10/6/78

نام محصول : الکل طبی و صنعتی

 • سریال مجوز : 2408106
 • شماره مجوز : 11512
 • تاریخ مجوز : 07/07/1379
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 1,500,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%