نام واحد : پدیده برق وصنعت

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : لاله زار...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده سنندج روبه روی شهرک آزمایش
 • تلفن واحد : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اقبال قدیمی سطری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بدنه فلزی تابلو برق

 • سریال مجوز : 350412000000
 • شماره مجوز : 45046/12
 • تاریخ مجوز : 16/09/1395
 • کد محصول : 2899512434
 • شرح محصول : بدنه فلزی تابلو برق
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%