نام واحد : مختار زائری تغییر نام از عزت اله روستا

 • استان : فارس
 • شهر : قیروکارزین
 • نشانی شرکت : قیرو کارزین...
 • تلفن شرکت : *******792جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قیر و کارزین
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مختار زائری
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خامه

 • سریال مجوز : 2413849
 • شماره مجوز : 17330
 • تاریخ مجوز : 30/06/1384
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%