نام واحد : محمد رحیمی تبار

 • استان : فارس
 • شهر : قیروکارزین
 • نشانی شرکت : قیر گاراژ...
 • تلفن شرکت : *****792جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قیر
 • تلفن واحد : ********917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رحیمی تبار
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2414545
 • شماره مجوز : 37771
 • تاریخ مجوز : 01/12/1384
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%