نام واحد : زی نر - شرکت

نام محصول : ترانس اتوماتیک 5000 الی 5کیلوولت

 • سریال مجوز : 1715497
 • شماره مجوز : 1849
 • تاریخ مجوز : 19/04/1370
 • کد محصول : 31101534
 • شرح محصول : ترانس تقویت برق
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%