نام واحد : فنی مهندسی چشم نوازان کهربا

 • استان : مرکزی
 • شهر : خمین
 • نشانی شرکت : میدان قدس -...
 • تلفن شرکت : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یک کیلومتری خمین - روستای کوکه - خیابان امام رضا(مکان استیجاری می باشد)
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم قاسمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های دفنی

 • سریال مجوز : 350420000000
 • شماره مجوز : 44580
 • تاریخ مجوز : 07/12/1395
 • کد محصول : 3150412359
 • شرح محصول : چراغ های دفنی
 • ظرفیت : 75,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%