نام واحد : پاک پارسه آغار

 • استان : فارس
 • شهر : قیروکارزین
 • نشانی شرکت : قیر و کارزین...
 • تلفن شرکت : *******792جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قیر و کارزین
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کرامت لکه روانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیر سویا

 • سریال مجوز : 2416477
 • شماره مجوز : 45144
 • تاریخ مجوز : 05/12/1385
 • کد محصول : 15141312
 • شرح محصول : شیرازسویا
 • ظرفیت : 25,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%