نام واحد : مهندسی اهواز فانوس

نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف

 • سریال مجوز : 1715498
 • شماره مجوز : 549
 • تاریخ مجوز : 14/05/1370
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 700 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%