نام واحد : صنعتی اترک الکتریک خراسان

 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : فاروج
 • نشانی شرکت : روستای سه گنبد
 • تلفن شرکت : *******583جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه شماره 135
 • تلفن واحد : *******583جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد شکفته سه گنبد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فاروج

نام محصول : سیم و کابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4

 • سریال مجوز : 350429000000
 • شماره مجوز : 96/102/6987
 • تاریخ مجوز : 19/05/1396
 • کد محصول : 3130612311
 • شرح محصول : سیم و کابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4
 • ظرفیت : 103 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%