نام واحد : میکرولینو

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : گناباد
 • نشانی شرکت : گناباد -...
 • تلفن شرکت : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قوژد مرکز رشد و فناوری
 • تلفن واحد : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر زنده دل
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ردیاب ها

 • سریال مجوز : 350431000000
 • شماره مجوز : 119/26/11454
 • تاریخ مجوز : 25/04/1396
 • کد محصول : 3312412388
 • شرح محصول : ردیاب ها
 • ظرفیت : 20,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%