نام واحد : ستاره الکتریک بدون سیم مازندران

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******114جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******114جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین نادعلی نژآد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لاریجان(رینه)

نام محصول : ترانسدیوسر پارامترهای الکتریکی (ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی)

 • سریال مجوز : 350441000000
 • شماره مجوز : 701/32766
 • تاریخ مجوز : 04/06/1396
 • کد محصول : 3313412375
 • شرح محصول : ترانسدیوسر پارامترهای الکتریکی (ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی)
 • ظرفیت : 12,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%