نام واحد : استقرار الکترونیک ساختمان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : میدان رسالت خ...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 1 بلوار گلها نبش نرگس 3 ، قطعات شماره 17 و 18 از بلوک C
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر مقدم فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : تابلو کنترل آسانسور

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 31881
 • تاریخ مجوز : 02/04/1394
 • کد محصول : 3120512469
 • شرح محصول : تابلو کنترل آسانسور
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%