نام واحد : مهندسی صنایع برق آذرکلید

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : شهریار، یوسف...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهریار ،یوسف آباد قوام- بلوار قبچاق- 12متری سوم غربی- نبش 20 متری،پلاکهای ثبتی 27و26و1325 فرعی از 37 اصلی
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جهانگیر پیکرآرا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سکسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (کمتر از 72/5 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 590001000000
 • شماره مجوز : 50863
 • تاریخ مجوز : 23/01/1393
 • کد محصول : 3120612464
 • شرح محصول : سکسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (کمتر از 72/5 کیلوولت)
 • ظرفیت : 896 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%