نام واحد : صمد خیرخواهان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل-تازه...
 • تلفن شرکت : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-ک12 اردبیل به روستای ثمرین
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صمد خیرخواهان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرمرغ اماده شده

 • سریال مجوز : 3510546
 • شماره مجوز : 16317/32
 • تاریخ مجوز : 16/07/1385
 • کد محصول : 15112050
 • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%